ดีป้า นำทัพเทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับตลาดสดสู่ยุควิถีใหม่ ในงาน HACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITY

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ เปิดตัว “MARKETVERSE” พื้นที่จำลองตลาดยุคดิจิทัล จากโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ที่มาพร้อมกับ 3 เทคโนโลยีพลิกโฉมตลาดสู่ยุควิถีใหม่ พร้อมเวทีเสวนาให้ความรู้ด้านการยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ณ COMMERCE ZONE ภายในงาน HACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITY Plenary Hall 1-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม น.ส.นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ ไทย และนายคเชนทร์ บุญวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ ให้เกียรติร่วมงาน

ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันในรูปแบบใหม่ และสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางโครงการฯ ได้มีการเดินหน้าและผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน 25 จังหวัดเป้าหมาย รวมแล้วกว่า 75 ตลาด เพื่อเร่งกระบวนการ Transform ตลาดสดสู่ยุควิถีใหม่ สู่การจัดแสดง “MARKETVERSE” พื้นที่จำลองตลาดยุคดิจิทัลในวันนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำธุรกิจ ให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้จริง

สำหรับ โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ซึ่งจัดแสดงอยู่ในโซน COMMERCE มีกิจกรรมหลัก 2 ส่วน คือ 1. Tech Showcase หรือการจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมาพลิกโฉมตลาดสู่ยุคใหม่ ประกอบด้วย 3D SCAN STUDIO: เปิดประสบการณ์ซื้อขายที่เชื่อมต่อตลาดในโลกจริงสู่โลกดิจิทัล, SMART ROBOT: สนุกสนานไปกับการช้อปปิ้งด้วยหุ่นยนต์ผู้ช่วยตลาดแห่งโลกอนาคต และ DELIVERY DRONE: ทะยานสู่ระบบขนส่งสินค้าที่จะสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

  1. เวทีเสวนา ที่ยกขบวนผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากวงการอีคอมเมิร์ซ และแวดวงเทคโนโลยีดิจิทัลมาร่วมมอบความรู้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจแบบจัดเต็มในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ยกระดับรับชำระเงินออนไลน์ สร้างยอดขายไร้ขีดจำกัด, ประหยัดภาษี จัดการบัญชีด้วยแอปพลิเคชันบันทึกรับ-จ่าย, ลดต้นทุนร้านอาหาร จัดการง่ายด้วย Smart Menu และ สร้างเว็บไซต์ให้เป็นหน้าร้านออนไลน์ พร้อมเทคนิคโฆษณาออนไลน์ให้ติด Google เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ได้ที่ Website: transformmarket.depa.or.th, Email: info.transformmarket@gmail.com และ LINE OA: @transformmarket