“ไอแบงก์ บริจาคโลหิต ทำความดีด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดกิจกรรม “ไอแบงก์ บริจาคโลหิต ทำความดีด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 โดยมีผู้บริหารและพนักงาน รวม 77 คน ร่วมบริจาคได้ปริมาณโลหิต ทั้งสิ้น 34,650 ซีซี ส่งมอบให้สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยตลอดปี 2566  ไอแบงก์ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมบริจาค 263 คน และได้ปริมาณโลหิตเพื่อนำไปบริจาค รวมทั้งหมด 112,877 ซีซี