ไอแบงก์ บริจาคโลหิต “ให้เพื่อส่งต่อ รับเพื่อกลับคืน” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

วันที่ 31 มกราคม 2567 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดกิจกรรม “ไอแบงก์ร่วมบริจาคโลหิต ให้เพื่อส่งต่อ รับเพื่อกลับคืน” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมีผู้บริหารและพนักงาน รวม 69 คน ร่วมบริจาคได้ปริมาณโลหิต ทั้งสิ้น 30,350 ซีซี ส่งมอบให้สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ ต่อไป และขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตครั้งที่ 2/2567 ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อาคารนวม ถนนสุขุมวิท 21 ได้ในวันที่ 30 เมษายน 2567