กรมการพัฒนาชุมชนเปิดร้าน “ประชารัฐสุขใจ SHOP” 148 สาขา ดีเดย์ 1 เม.ษ.นี้ในปั๊มปตท.ทั่วประเทศ

603

เตรียมพบผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีของเด่นแต่ละจังหวัดได้ใน “ร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP” จ่อเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้ง 148 แห่ง ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ปั๊ม ปตท. ทั่วประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้นำสื่อมวลชน ศึกษาดูงานต้นแบบ “ร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP” ณ ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์ พุแค จ.สระบุรี ซึ่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด

“ร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP” นี้เป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ทั้งโอทอป และวิสาหกิจชุมชนในทุกจังหวัดมีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการจัดตั้งโครงการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นทั่วประเทศในพื้นที่สถานีบริการน้ำมันปตท. ภายใต้ชื่อ ประชารัฐ สุขใจ Shop ในสถานีบริการน้ำมันของปตท. จำนวน 148 แห่งทั่วประเทศ จำหน่ายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ

ด้าน นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ดูแลโครงการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นทั่วประเทศในพื้นที่สถานีบริการน้ำมันปตท. โดยนายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวถึง การจัดตั้ง “ร้านประชารัฐ สุขใจ Shop” ว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการร้านค้า การจำหน่ายและคัดเลือกสินค้าเข้าร้าน ได้แก่ สินค้า OTOP สินค้าเกษตร สินค้าวิสาหกิจชุมชน โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่แสดง อัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นจุดขาย

นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

“ถ้าอยากได้สินค้าที่เป็นของดีจังหวัดไหน ให้เดินเข้าไปในร้านประชารัฐสุขใจ Shop ของจังหวัดนั้น” นายทวีป กล่าว และว่า

สินค้าหน้าร้านจะสามารถจัดวางจำหน่ายได้มากถึง 200 ชิ้นมีการจัดระบบการบริหารจัดการร้านค้าให้เดินหน้าอย่างยั่งยืนด้วยการกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้แต่ละจังหวัดเลือกไว้ 3 รูปแบบ คือ

รูปแบบที่ 1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จะเป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มผู้ผลิตและร้านฯ ซึ่งเหมาะสำหรับจังหวัดที่ไม่มีเครือข่าย OTOPและ Trader รูปแบบที่ 2 เครือข่าย OTOP ของจังหวัด จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน รูปแบบที่ 3 Trader อาชีพและ Trader ที่พัฒนาจากเครือข่าย OTOP จะทำหน้าที่จัดหา รวบรวมและจัดส่งสินค้าให้กับร้านฯ

ขณะนี้ทางกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดเตรียมหลักสูตรอบรมพนักงานขาย การบริหารจัดการร้านค้า และระบบการบริหารการเงินร้านค้า ให้กับพนักงานจำหน่ายสินค้าภายในร้าน โดยให้แต่ละจังหวัดทำการคัดเลือกพนักงานประจำร้านค้าอย่างน้อย ร้านละ 2 คน และจัดระบบการเครดิตสินค้า 5-15 วัน ในแต่ละประเภทสินค้า โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการร้านค้า ของศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์ พุแค จ.สระบุรี เป็นต้นแบบการบริหารจัดการร้านประชารัฐสุขใจ Shop ทั่วประเทศ

“ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์ พุแคมี Trader ที่ได้รับการพัฒนาจากเครือข่าย OTOP ทำหน้าที่จัดหา รวบรวมและจัดส่งสินค้าให้และบริหารจัดการร้านค้าทั้งระบบ ภายในร้านมีผลิตภัณฑ์ OTOP ตั้งแต่ระดับ ๑ ดาว ไปจนถึงระดับ ๕ ดาว มีการบริหารจัดการสินค้าจำนวนมากถึง 500 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ สินค้าพื้นเมือง และอาหารท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เป็นหน้าร้านให้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้นำสินค้าออกมาวางทดลองตลาด เพื่อทดสอบการตอบรับในตัวสินค้าและการแนะนำเพื่อพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดสารศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์ พุแค จึงเป็นตัวอย่างด้านการบริหารจัดการร้านค้าที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้นแบบในการนำมาใช้บริหารจัดการ “ร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP” ได้เป็นอย่างดี” นายทวีป กล่าว

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ตระหนักถึงการจัดเตรียมแหล่งจำหน่ายสินค้า ซึ่งร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP ในปั๊มน้ำมันจะมีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการอย่างน้อยวันละ 5,000 – 10,000 คน โดยหากกลุ่มชุมชนมีความต้องการส่งสินค้าเข้าจัดจำหน่ายหรือต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร้านค้าสามารถสมัคร หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศ

เตรียมพบกับผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีของเด่นแต่ละจังหวัดได้ใน “ร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP” ซึ่งจะได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้ง 148 แห่ง ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ปั๊ม ปตท. ทั่วประเทศ..