ดร อิศรา ศานติศาสน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาด้านภาษี ของ สาธารณรัฐมัลดีฟส์

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2557  ที่ผ่านมา รศ.ดร อิศรา ศานติศาสน์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.) ได้รับเกียรติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และกระทรวงสาธารณสุข (Health Protection Agency, HPA)สาธารณรัฐมัลดีฟส์ เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านภาษี โดยทำการวิเคราะห์การจัดเก็บภาษี ณ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ เพื่อสร้างแหล่งรายได้ให้ประเทศ โดยสร้างกลไกทางการเงินที่ยั่งยืนสำหรับการดำเนินงานของ HPA คือการเก็บภาษีจากผลิตภัณฑ์ที่ทำร้ายสุขภาพ เช่น ยาสูบ ฯลฯ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันสาธารณรัฐมัลดีฟส์ต้องพึงพิงงบประมาณจากองค์กร ระหว่างประเทศ ในการดำเนินงานในหลายๆ ด้าน ซึ่งอนาคตอันใกล้นี้มัลดีฟส์จะยกระดับจากประเทศที่รายได้น้อยเป็นประเทศที่ มีรายได้ปานกลาง ทำให้ความช่วยเหลือเหล่านี้ก็อาจจะลดลง จึงทำให้มัลดีฟส์ต้องมีรายได้เป็นของตนเอง

ใน การนี้ รศ.ดร อิศรา ยังกล่าวขอบคุณ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ที่เปิดโอกาสและประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมสำหรับการทำงาน ครั้งนี้ เพราะท่านคิดเสมอว่า “ครั้งหนึ่งในชีวิตของท่าน คือการมีโอกาสทำงานให้ประเทศมุสลิม”