“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.อิหร่านรับตำแหน่งสมัยที่ 2

18

วันนี้ 6 มิ.ย.60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายฮัลซัน รูฮานี (Dr.Hassan Rouhani) ในโอกาสได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ความว่า

ฯพณฯ นายฮัลซัน รูฮานี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน กรุงเตหะราน

ในโอกาสที่ท่านได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้ามีความยินดี ขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประสบความสำเร็จ และความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุก และความวัฒนาไพบูลย์ยิ่งขึ้น ของประเทศและประชาชนชาวอิหร่าน

ข้าพเจ้า เชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ ระหว่างประเทศ และประชาชนของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้น และเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

Source www.manager