ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด “เราจะฟื้นฟูมาเลเซียสู่ความรุ่งโรจน์อีกครั้ง”

105

นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย “ดร. มหาธีร์ โมฮัมหมัด” มุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูมาเลเซียให้มีความรุ่งโรจน์เหมือนในอดีต

“ประเทศของเราเป็นที่นับหน้าถือตามาก่อน แต่ตอนนี้ไม่เหมือนกับในอดีต เราต้องฟื้นฟูประเทศนี้เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการยกย่องและเคารพนับถืออีกครั้ง” เขากล่าวในการพูดกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม เดอะสตาร์ สื่อมาเลเซียรายงาน

เขาขอให้ข้าราชการร่วมมือกับเขาในการบริหารประเทศโดยไม่แบ่งแยก

“ตราบเท่าที่ผมไม่ฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ ผมหวังว่าคุณทุกคนจะให้ความร่วมมือโดยไม่มีการแบ่งแยกกับผมในฐานะนายกรัฐมนตรี” เขากล่าวกับเจ้าหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง

ดร.มหาเธร์ กล่าวว่า นี่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้รัฐบาลสามารถหาแนวทางในการจัดการและชำระหนี้ของมาเลเซีย ซึ่งเขากล่าวว่าตอนนี้อยู่ที่ 1 ล้านล้านริงกิต

“ผมต้องเน้นย้ำว่า ผู้ที่กระทำผิดจะต้องได้รับการปฏิบัติตามกฎหมาย” เขากล่าวเสริม

ดร. มหาธีร์ยังกล่าวด้วยว่า สามเสาหลักของประเทศ -ฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ – จะถูกแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด และหลักนิติธรรม (rule of law) จะต้องได้รับการบูรณะ