ไอแบงก์จัดกิจกรรม “จับรางวัลผู้โชคดีไปประกอบพิธีฮัจย์”

ธนาคารคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดกิจกรรม “จับรางวัลผู้โชคดีไปประกอบพิธีฮัจย์” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องมุสลิมที่ฝากเงินบัญชีอัลฮัจย์ ได้มีโอกาสเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ฟรี! มูลค่า 180,000 บาท ต่อรางวัล จำนวน 4 รางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 720,000 บาท

ทั้งนี้ ธนาคารจะทำการจับรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 -11.00 น. ณ  อาคารสำนักงานใหญ่ อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก เขตวัฒนา

สามารถติดตามรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ได้ที่สาขาทุกแห่ง และทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.ibank.co.th  ตั้งแต่วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป