รองอธิบดี พช. มอบวุฒิบัตร พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบพ. 2/62

10

วันที่ 10 ก.ย. 2562 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) มอบหมายให้ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตร พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบพ. 2/62 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี