ผู้บริหาร ศอ.บต. ร่วมต้อนรับทีมปั่นปันบุญ หนองคาย-ยะลา สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลยะลา

2

สำหรับโครงการปั่นการกุศลเพื่อโรงพยาบาลยะลา เป็นโครงการที่ทีมนักปั่นปันบุญกว่า 100 ชีวิต ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมปั่นประชาสัมพันธ์ เพื่อนำเงินรายได้ที่ได้จากการปั่นจักรยานรับบริจาค ไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลยะลา สำหรับให้บริการในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น (หลังใหม่) ประกอบด้วย แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หอผู้ป่วยเคมีบำบัด ห้องผ่าตัด และห้องพักฟื้นของผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยทั่วไป และผู้เจ็บป่วยจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้