มุสลิมอย่าดื้อ! จุฬาฯ แจงชัด ขาดละหมาด 3 ศุกร์ “ไม่ผิด” ในสถานการณ์โควิด

วันนี้ (7 เม.ย.) สำนักจุฬาราชมนตรีออกประกาศชี้แจงแก่ชาวมุสลิม เรื่องการขาดละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) เกินกว่า 3 ครั้ง ชี้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาอย่างรุนแรง ทำให้เป็นอุปสรรค ที่ศาสนามีบัญญัติอนุโลมได้

“การละหมาดญะมาอะห์และการละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดในภาวะที่ไม่ปกติซึ่งมีอุปสรรคและความขัดข้องเกิดขึ้นในหมู่สัปบุรุษ เช่นความหวาดกลัวหรือความเจ็บป่วย เป็นต้น ย่อมเป็นเหตุให้งดละหมาดญะมาอะห์และการละหมาดวันศุกร์ได้” ข้อที่สองในประกาศจุฬาราชมนตรีฉบับนี้ระบุ

ในประกาศฉบับนี้จุฬาราชมนตรียังเน้นย้ำให้ชาวมุสลิมในประเทศไทยมีความเคร่งครัดในการปฏิบัติตามคำประกาศของจุฬาราชมนตรี และตามมาตรการต่างๆ ที่ออกประกาศโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

อนึ่งก่อนหน้านี้จุฬาราชมนตรีก็ได้ออกประกาศให้ชาวไทยมุสลิมทั่วราชอาณาจักรงดการละหมาดญะมาอะห์และการละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด โดยให้ละหมาดที่บ้านและละหมาดดุฮ์ริ 4 รอกาอัตแทน แต่ยังมีมุสลิมบางส่วนเกิดความกังวลเกี่ยวกับการขาดละหมาดวันศุกร์ติดต่อกัน 3 ครั้ง เกรงว่าจะตกเป็นผู้ประพฤติบาปใหญ่ จึงทำให้สำนักจุฬาราชมนตรีต้องออกประกาศฉบับนี้มาสำทับอีกครั้ง