25 ภาพอันน่าทึ่งของพิธีฮัจย์ในอดีต เมื่อ 60 กว่าปีที่แล้ว

ภาพในพิธีฮัจย์ เมื่อปี ค.ศ.1953 หรือราว 60 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ส่วนใหญ่อันเนื่องมาจากจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นของผู้แสวงบุญนั่นเอง

arriving-by-ferry-at-jeddah-portผู้แสวงบุญจำนวนมากจะเดินทางไปยังนครเมกกะห์ผ่านทางเรือ โดยในยุคนั้นการเดินทางทางอากาศในเชิงพาณิชย์ ยังคงอยู่ในขั้นเริ่มต้น และไม่ได้แพร่หลายอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 

 

arriving-by-plane-to-hajjสำหรับผู้ที่สามารถจ่ายได้ ก็จะเดินทางโดยเครื่องบินขนาดเล็กจากประเทศใกล้เคียง

 

bus-for-hajjisเช่นปัจจุบัน ที่รถโค้ชและรถโดยสารถูกใช้ในการขนส่งผู้แสวงบุญจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง

 

only-moslemsเฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่สถานประกอบพิธีฮัจญ์

 

makkahที่อยู่อาศัยและโรงแรม ที่สามารถมองเห็นจากมัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์ ส่วนมากของอาคารทางประวัติศาสตร์ เหล่านี้ต้องถูกรื้อถอนทำลายเพื่อขยายมัสยิด

 

Makkah-streetบนถนนที่คึกคักสายหนึ่งในนครมักกะห์ สามารถเห็นหอคอยสุเหร่าสไตล์ออตโตมัน

 

masjid-haram-entranceหนึ่งในประตูทางเข้ามัสยิดอัลหะรอม

 

haramผู้แสวงบุญขณะละหมาดนอกทางเข้ามัสยิด

 

masjid-haramกะบะห์และบริเวณโดยรอบ

 

kaba-matafอาคารกะบะห์

 

kaba-doorผู้แสวงบุญสามารถเข้าไปด้านในของอาคารกะบะห์ได้

 

tawafผู้แสวงบุญขณะตอวาฟ (เดินวน) รอบกะบะห์ได้อย่างสะดวก โดยผู้คนไม่ได้แน่นขนัดอย่างเช่นในปัจจุบันนี้

 

marketตลาดและร้านค้าใกล้มัสยิดอัลหะรอม

 

market-2ตลาดและร้านค้า

 

shishaชิช่า

 

female-pilgrim-pallenquinรถม้า พาหนะในการขนส่ง

 

choosing-animalผู้แสวงบุญสามารถเลือกสัตว์ที่พวกเขาต้องการ ไว้สำหรับใช้เชือดพลีในพิธีฮัจย์

 

animalsผู้แสวงบุญจะต้องดูแลสัตว์เลี้ยงของตนในช่วงฮัจญ์

 

donkeyลาถูกนำมาใช้ในการขนส่งสัตว์ที่ถูกเชือดพลี

 

cooking-at-minaที่มีนา อาหารจะได้รับการปรุงโดยใช้ไฟและเตา

 

pilgrims-prayผู้แสวงบุญละหมาดใกล้กับอูฐของตน

 

arafahเต็นท์บริเวณอารอฟะห์

 

jamarahJamarat เคยเป็นเสาขนาดเล็ก ซึ่งจะถูกขว้างด้วยก้อนหิน เป็นสัญลักษณ์ของมารร้าย
shaving-hairผู้แสวงบุญโกนผมในพิธีฮัจย์

 

cokeผู้แสวงบุญเพิ่มความสดชื่นให้ตัวเอง ด้วยการดื่มน้ำเย็น น้ำแข็ง น้ำอัดลม

—–
Photos courtesy of the National Geographic Magazine
Source http://ilmfeed.com/25-amazing-photos-hajj-1953/