วงแตกหรือกลิ่นทะแม่ง? “เบลาล ธำรงทรัพย์” ถอยเงียบ “ประธาน INC” ในเครือข่าย PNYS

201
ศิษย์เก่า PNYS มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดประชุมที่บ้านนายนัจมุดีน อูมา เพื่อจัดตั้งสภาเครือข่ายปัญญาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีชื่อย่อ “สคป.จชต.” ซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Interllectual Network Council.southern border province หรือ INC เมื่อ 10 ส.ค. 2563 / ขอบคุณภาพ ผู้จัดการออนไลน์

“เบลาล ธำรงทรัพย์” ทิ้งตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร “สภาเครือข่ายปัญญาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้” หรือ “INC” องค์กรใหม่ในร่ม “PNYS” ซึ่งเพิ่งจัดตั้งใหม่สดๆ ร้อนๆ ท่ามกลางคำถามน่าสงสัย อำนาจไม่ลงรอย หรือ ได้กลิ่นทะแม่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ “นายเบลาล ธำรงทรัพย์” ได้ลาออกแบบเงียบๆ จาก ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ของ สภาเครือข่ายปัญญาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เพิ่งจัดตั้งกันขึ้นมาใหม่แบบสดๆ ร้อนๆ ราวหนึ่งเดือน

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร นับเป็น 1 ใน 3 อรหันต์ของสภา INC นี้ อันประกอบด้วย 1.ประธานสภาซูรอ 2.ประธานกรรมการบริหาร และ 3.ประธานที่ปรึกษา

“สภาเครือข่ายปัญญาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้” มีชื่อย่อ “สคป.จชต.” และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Interllectual Network Council southern border province” หรือ “INC” เป็นองค์กรที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาใหม่ โดยศิษย์เก่าในสังกัดกลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือ PNYS

ตามรายงานของผู้จัดการออนไลน์ ระบุ INC เพิ่งถูกจัดตั้งเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในการประชุมซึ่งจัดขึ้นที่บ้านของ “นายนัจมุดดีน อูมา” อดีต ส.ส.นราธิวาสหลายสมัย และหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่ม PNYS ที่ยังทรงอิทธิพลต่อทิศทางของกลุ่ม

การประชุมนี้มีศิษย์เก่าแกนนำ PNYS มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ จ.นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และ จ.สงขลา รวมกว่า 100 ชีวิตเข้าร่วม ผู้จัดการออนไลน์ระบุ

มีการคาดกันว่า INC ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเข้ามามีบทบาทและเป็นผู้เล่นรายใหม่ในเกมกระบวนการพูดคุยสันติภาพของจชต.

สอดคล้องกับที่นายนัจมุดดีน อูมา และทางคณะกรรมการฯ ได้ร่วมแถลงประกาศจุดยืนในวันก่อตั้ง INC ตามรายงานของผู้จัดการออนไลน์ โดยเขาได้กล่าวถึงปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบ และความรุนแรงในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 16 ปี ทำให้พื้นที่บอบช้ำ มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจำนวนมาก และก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด และเกิดช่องว่าง ความหวาดระแวงของคนในพื้นที่ ซึ่งทางสภา INC พร้อม และยินดีสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุข หรือสันติภาพ และพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วย ทุกองค์กร ทหาร ตำรวจ ปกครอง หรืออื่นๆ เพื่อร่วมนำเสนอ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ก้าวข้ามความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้ เพื่อให้พื้นที่เกิดความสงบสุขเกิดขึ้นกับพื้นที่ประชาชนอย่างสันติสุขมั่นคง และควรหารูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับพื้นที่ ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญไทย

เขายังเสนอว่าควรจะมี Observers (ผู้สังเกตการณ์) ที่เป็นตัวแทนคนในพื้นที่ เข้าร่วมในเวทีพูดคุยสันติสุข หรือ PEACE TALK ซึ่งสภา INC หรือสภาเครือข่ายปัญญาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมให้ความร่วมมือในทุกมิติ เพื่อหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วงแตก หรือ กลิ่นทะแม่ง!

แม้แหล่งข่าวจะยืนยันถึงการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของ “นายเบลาล ธำรงทรัพย์” แต่ก็ยังไม่ชัดเจนสำหรับเหตุผลการทิ้งเก้าอี้ซึ่งเพิ่งหย่อนก้นนั่งไม่ทันร้อน

กระนั้น หากมองลึกลงไปในเชิงโครงสร้างขององค์กรใหม่ ที่แบ่งอำนาจออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายสภาชูรอ ฝ่ายบริหาร และที่ปรึกษา จะพบว่า ค่อนข้างยึดโยง ซับซ้อน และสับสนในคราเดียวกัน และเป็นเสมือนองค์กรที่ไม่ไว้วางใจกัน

โดยจุดที่น่าสนใจในโครงสร้างอำนาจขององค์กรนี้คือ “ฝ่ายบริหาร” ที่แทบไม่มีอำนาจในการจัดการเท่าที่ควรจะเป็น เพราะมีฝ่ายสภาชูรอ ที่คอยกำกับฝ่ายบริหารอีกที และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาชูรอ จุดนี้จึงมีความเป็นไปได้ที่อาจเป็นชนวนหรือรอยร้าวภายในองค์กร ที่นำมาซึ่งการถอยของออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

นอกจากนั้นยังแหล่งข่าวระบุว่า ในส่วนของคณะที่ปรึกษาของสภา ก็เป็นอีกส่วนที่บทบาท หน้าที่ของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน โดยการคัดเลือกคณะที่ปรึกษานั้นปรากฏว่า มีนายนัจมุดดดีน เป็นคนสรรหาหลัก ทั้งที่ตามหลักการควรจะเป็นฝ่ายบริหารที่เป็นผู้สรรหาที่ปรึกษา ไม่ใช่ให้คณะที่ปรึกษามาสรรหากันมาเอง

ขณะที่ในอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือ กรณีบทบาท INC ต่อกระบวนการพูดคุยในอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการจัดตั้งองค์กรใหม่นี้ ทว่าเมื่อการจัดประชุมจัดตั้ง และการเปิดตัว ซึ่งจัดขึ้นที่บ้านของนายนัจมุดดีน อูมา ทำให้ภาพลักษณ์ ถูกมองว่า เขาอาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการพูดคุย และอาจรวมถึงมีความฝักใฝ่ ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งได้ ที่สำคัญคือ แนวโน้มที่จะไปอิงพรรคใด พรรคหนึ่ง หรือ กลุ่มการเมืองใด กลุ่มการเมืองหนึ่ง นี่ก็อาจเป็นอีกจุดที่นำมาสู่การถอนยวงของ “นายเบลาล ธำรงทรัพย์”

สำหรับผู้ติดตามวาระปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทิศทางของ สภาฯ “INC” และ “PNYS” หลังจากนี้ จึงเป็นเรื่องที่น่าจับตา!!