วอนรัฐบาลเป็นคนกลาง “พุทธ-อิสลาม” แนะผู้นำศาสนาถกแก้ขัดแย้งร่วมกัน

(12 พ.ย.58) พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) ที่ปรึกษาสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา (สนพ.) เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย (ศพศ.) เปิดเผยภายหลังยื่นหนังสือต่อ ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ถึงเหตุผลที่สนับสนุนให้บัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ว่า ชาวพุทธ และคณะสงฆ์ ตื่นตัวกันมากในเรื่องเสนอบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ

ขณะนี้ภาคีเครือข่ายชาวพุทธ และมหาวิทยาลัยสงฆ์ รณรงค์รวบรวมรายชื่อเพื่อสะท้อนให้ภาครัฐเห็นถึงความสำคัญต่อความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศที่มี 94.6% และหากบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติได้ จะไปเพิ่มเติมในการออกกฎหมายปฏิรูปคณะสงฆ์ในบริบทต่างๆ ส่วนเหตุผลที่ต้องบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ เพราะมีนักวิชาการทำหนังสือทักท้วงไปยังกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ถอดข้อความในหนังสือแบบเรียน จึงควรบัญญัติพระพุทธศาสนาซึ่งคนส่วนใหญ่นับถือไว้ในรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ข้อดีของการบัญญัติพระพุทธศาสนา อาทิ จะได้รักษาสถาบันทั้ง 3 สถาบันอย่างเท่าเทียมโดยรัฐธรรมนูญ สนับสนุนมติชาวโลกที่ยกย่องให้ไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก เป็นต้น

พระเมธีธรรมาจารย์กล่าวอีกว่า กรณีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้มอบให้ผู้แทนไปยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ตรวจสอบกรณีการแพร่กระจายข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ ที่สร้างความแตกแยกให้ชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม เนื่องจากสำนักจุฬาราชมนตรี และสำนักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ ห่วงใยเรื่องที่คนบางกลุ่มพยายามแพร่กระจายความคิดสุดโต่ง ถือเป็นเรื่องที่เปราะบางในการสร้างความแตกแยกทางศาสนานั้น ไม่อยากให้โทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และควรให้คนกลาง คือรัฐบาลเข้ามาพูดคุยให้ความเป็นธรรมกับทุกศาสนา สำหรับข้อเสนอของจุฬาราชมนตรีที่เสนอให้รัฐบาลประสานกับทุกองค์กรจัดเสวนา เพื่อสอดส่อง และป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายข่าวที่ทำลายศาสนาในโซเชียล รวมถึง ควรพูดคุยเกี่ยวกับเหตุ และผล ข้อดี และข้อเสีย อย่างไรก็ตาม หากผู้นำศาสนาไม่หารือเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน จะทำให้ปัญหาต่างๆ ไม่จบ อาตมาเข้าใจที่นายอาศิสต้องการให้เรื่องต่างๆ สงบโดยเร็ว เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยมีความขัดแย้งระหว่างศาสนาเกิดขึ้นมาก่อน ทั้งนี้ อยากให้ทุกศาสนาปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสดาตนเอง โดยเริ่มจากศาสนิก และเผยแพร่ไปสู่ประชาชน จะทำให้ปัญหาต่างๆ ไม่เกิดขึ้น

พระเมธีธรรมาจารย์กล่าวอีกด้วยว่า ร.อ.ทินพันธุ์กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ พล.อ.ท.วิศิษฐ์ ศิริพร ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ฝากหนังสือขอให้บรรจุศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ และได้ยื่นให้นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แล้ว ครั้งนี้จะนำหนังสือที่องค์กรพุทธยื่นไปเสนอต่อนายมีชัยเช่นกัน แต่ตอบไม่ได้ว่าจะมีแนวโน้มนำไปบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือไม่


ขอบคุณ/ที่มา มติชนออนไลน์