ซาอุดิอาระเบียจะมีโรงภาพยนตร์เป็นครั้งแรก

290

siasat – คณะกรรมการโรงภาพยนตร์ซาอุดิอาระเบียประกาศเมื่อวันอาทิตย์ (13 ธ.ค.) ว่า จะมีการก่อสร้างโรงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในราชอาณาจักรอิสลามอนุรักษ์นิยม อัลอาราบียาสื่อท้องถิ่นรายงาน

คณะกรรมการได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างโรงภาพยนตร์ในเมืองหลวงริยาด รายงานระบุและว่า กิจกรรมในโรงภาพยนตร์จะเป็นไปตามครรลองอิสลามและจารีตประเพณีของซาอุดีอาระเบีย

ซาอุดิอาระเบียไม่มีโรงภาพยนตร์ด้วยเหตุผลทางศาสนา แม้ว่าจะมีการรณรงค์จากเยาวชนจำนวนมากเรียกร้องให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นนี้ในประเทศ

ประกาศนี้มาพร้อมกับการที่ชาวซาอุดิอาระเบียได้ลงคะแนนเสียงให้สตรี 17 คนเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในการเลือกตั้งระดับชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา