สถาบันอาหารเซ็น MOU ความร่วมมือด้านอาหารฮาลาล กับ JAHADEP ที่ญี่ปุ่น

วานนี้ (7 มีนาคม 2559) นายยงวุฒิ  เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และ Mr. Tamio Suzumura, Chairman of  Japan HALAL Development & Promotion(JAHADEP) องค์กรด้านการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานฮาลาลของประเทศญี่ปุ่น ลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง (MOU)  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในมาตรฐานการผลิตอาหารฮาลาล และเครื่องหมายฮาลาลแก่ผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย ตลอดจนนักลงทุนชาวญี่ปุ่นที่มีความสนใจมาสร้างฐานการผลิตในประเทศไทย โดยสถาบันอาหารจะสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการขอรับรองเครื่องหมายฮาลาล ข้อมูลด้านการผลิตและแนวโน้มการตลาดในประเทศไทย และทาง JAHADEP จะเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ประกอบการญี่ปุ่นผ่านทางการสัมมนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้เกิดการลงทุนด้านอาหารฮาลาลในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยมีนายบรรสาน  บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว  ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สถานทูตไทยประจำกรุงโตเกียว

MOU NFI+JAHADEP_    Halal @Japan2