ภริยานายกฯนำคู่สมรสรมต.และทูตลงพื้นที่ดูงานหมู่บ้านและโรงเรียนตัวอย่างตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

63

ภริยานายกรัฐมนตรี คู่สมรสรัฐมนตรี และคณะทูตานุทูตต่างประเทศ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานหมู่บ้านและโรงเรียนตัวอย่างตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.59 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรม นางศิริ กำปั่นทอง พัฒนาการจังหวัดนครปฐมและเจ้าหน้ากรมฯ ร่วมต้อนรับภริยานายกรัฐมนตรี คู่สมรสรัฐมนตรี และคณะภริยาทูตานุฑูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เพื่อศึกษาดูงานหมู่บ้านและโรงเรียนตัวอย่างตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านหัวอ่าว  ในการนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้เจ้าหน้าที่กรมเป็นล่ามแปลภาษา ให้แก่คู่สมรสรัฐมนตรี และคณะทูตตานุทูตต่างประเทศ ที่มาศึกษาดูงาน วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หมู่บ้านต้นแบบโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดนครปฐม

1458889873497

1458889881691

1458889884138