ตัวแทนชาวบ้านนราธิวาส บุกรัฐสภา จี้ ศอ.บต.หยุดกีดกันประชาชน

184

ตัวแทนชาวบ้านนราธิวาส บุกรัฐสภา จี้ ศอ.บต.หยุดกีดกันประชาชน หลังรื้อคำสั่ง แต่งตั้งกรรมการชุดต่างๆ ชมรมอิหม่าม คอเต็บบิหลั่น ระบุ รัฐไร้จริงใจ 

ไทยรัฐออนไลน์รายงานว่า เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 28 เม.ย. ที่รัฐสภา นายแวสะมะแอ แลแตบาตู ประธานชมรมอิหม่าม คอเต็บบิหลั่น อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้าน ยื่นหนังสือถึง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร้องเรียนเรื่อง การทำงานของข้าราชการ ในโครงการปรับแหล่งเรียนรู้ตะโละมาเนาะ ที่ขาดหลักจริยธรรม ธรรมาภิบาล กีดกันการมีส่วนร่วมขององค์กรศาสนา ภาคประชาชนในพื้นที่ หลังจากเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง เลขาธิการ ศอ.บต. จาก พ.ต.ท.ทวี สอดส่อง อดีตเลขาธิการ ศอ.บต. มาเป็น นายภาณุ อุทัยรัตน์ โดย ศอ.บต. รื้อคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ของโครงการฯ จากเดิมที่ส่วนใหญ่ประชาชนมีส่วนร่วม เปลี่ยนมาเป็นข้าราชการทั้งหมด เรียกว่า กีดกันประชาชนอย่างผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ แม้เราพยายามท้วงติง แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง สะท้อนให้เห็นถึงความไม่จริงใจ ขาดการให้ความสำคัญในวิถีชีวิต วัฒนธรรม และศาสนาของประชาชนในพื้นที่ จึงขอเรียกร้องให้ข้าราชการ หน่วยงานรัฐ จริงใจ ให้เกียรติประชาชน องค์กรมุสลิม หากข้อเรียกร้องอันหนึ่งอันใดไม่บรรลุผล ขอให้ยุติโครงการไปเลย ข้าราชการต้องยุติพฤติกรรมแทรกแซง กดดัน ปล่อยให้เราได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขตามอัตภาพ

ทั้งนี้ นายพรเพชรกล่าวว่า สนช.จะรับข้อร้องเรียนไปพิจารณา เพราะกระทบต่อวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประชาชน ถ้าเสร็จแล้วจะส่งให้รัฐบาลต่อไป.