สถาบันอาหาร เร่งสร้าง “มาตรฐานอาหารไทย” ไม่ให้เพี้ยน พุ่งเป้าร้านอาหารไทย 2 หมื่นแห่งทั่วโลก

57

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ผุดโปรเจ็คใหญ่ “Authenticity Thai Food” หรือการสร้าง “มาตรฐานอาหารไทย” เพื่อปกป้องภาพลักษณ์อาหารไทยให้คงไว้ซึ่งรสชาติและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อย่างไม่ผิดเพี้ยน  ตั้งเป้าผลักดันร้านอาหารไทยในต่างประเทศทั่วโลกกว่า  20,000 แห่งให้ตระหนักและเห็นความสำคัญ ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ ส่วนผสม จนถึงกระบวนการปรุงอาหารที่ถูกต้อง  ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดสูตรอาหารคาว 10 เมนู และหวาน 2 เมนู ให้เหมาะสมในแต่ละภูมิภาคของโลกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยผสานกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทั้งเตรียมออกแบบเครื่องหมาย “Authenticity Thai Food”  มอบให้ร้านอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้าร่วมโครงการ คาดแล้วเสร็จและเห็นผลภายในหนึ่งปี ล่าสุดตอบรับกระแสความนิยมอาหารไทยบูมในญี่ปุ่น รมว.อุตสาหกรรมเตรียมนำตัวแทนคณะทำงานเข้าร่วมงาน Thai Festival Tokyo 2016 หรือ เทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ ภายใต้แนวคิด Discover Thailand’s BEST ในวันที่  14-15 พ.ค. 2559 เพื่อสร้างการรับรู้ในรสชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของอาหารไทย และเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารแปรรูปจากไทย 12 ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมเปิดตลาดญี่ปุ่น

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สถาบันอาหารอยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิดการสร้าง “มาตรฐานอาหารไทย” หรือ “Authenticity Thai Food” ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  เนื่องจากความสลับซับซ้อนของการปรุงอาหารไทย ตลอดจนวัตถุดิบ และส่วนผสมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ประกอบกับปัจจุบันพบว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่มีอยู่ราว 20,000 แห่ง บางร้านมีเจ้าของที่เป็นคนต่างชาติ  และพ่อครัว แม่ครัวไม่ใช่คนไทย ซึ่งมีความเข้าใจรสชาติและวัฒนธรรมอาหารไทยไม่มาก และบางร้านยังต้องการลดต้นทุนจึงไม่ได้ใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารที่มาจากประเทศไทย ทำให้รสชาติอาหารไม่ได้มาตรฐานที่ควรจะเป็น ส่งผลกระทบให้เกิดความสับสนในรสชาติของอาหารไทยที่แท้จริง  กอปรกับวันนี้ประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานอาหารไทยที่จะเป็นตัวกำกับและควบคุมกระบวนการปรุงอาหารให้ได้รสชาติอาหารไทยแบบไม่ผิดเพี้ยน จึงอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของอาหารไทยได้

นายยงวุฒิ กล่าวต่อว่า ขณะนี้สถาบันอาหารเตรียมจัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานอาหารไทย โดยจะได้ประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิทยาลัยในวังหญิง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา,กระทรวงวัฒนธรรม,  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, โรงเรียนครัววันดี, โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ,โรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอสซี, สมาคมเชฟประเทศไทย และสมาคมภัตตาคารไทย เป็นต้น เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน ทั้งนี้เพื่อศึกษาข้อมูล และเรื่องราวของอาหารตามสูตรดั้งเดิม จากตำราอาหารทั่วประเทศ อาหารไทยประจำตระกูล ฯลฯ และจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย

เพื่อกำหนดมาตรฐานอ้างอิงอาหารไทยจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยการจัดกิจกรรมทดสอบทางประสาทสัมผัส ร่วมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้การรับรองมาตรฐานอาหารตามรายการ

อาหารที่กำหนด  รวมถึงเกณฑ์การนำเครื่องหมาย Authenticity Thai Food ไปใช้สำหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ ประเภทสินค้า และการรับรองร้านอาหารที่ปรุงอาหารตามมาตรฐานที่กำหนด

“ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดสูตรอาหารคาว 10 เมนู และหวาน 2 เมนู ให้เหมาะสมในแต่ละภูมิภาคของโลก เพื่อกำหนดสูตรอาหารมาตรฐาน โดยแบ่งออกเป็น  สูตรต้นตำรับ, สูตรสำหรับประเทศในกลุ่มAEC, สูตรสำหรับสหภาพยุโรป, สูตรสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา, สูตรสำหรับประเทศออสเตรเลีย, สูตรสำหรับประเทศจีน และสูตรสำหรับประเทศญี่ปุ่น โดยพิจารณาจากส่วนผสมต้นตำรับ, วัตถุดิบหลักที่จำเป็นต้องมี และการทดแทนส่วนผสมเดิมกรณีไม่ได้ใช้วัตถุดิบจากไทย นอกจากนี้จะได้มีการออกแบบเครื่องหมายของ “Authenticity Thai Food” เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์โครงการ และมอบให้ร้านอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้าร่วมโครงการในลำดับต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จเป็นรูปธรรมได้ภายในหนึ่งปี”

poster_thai festival 2016

นายยงวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในรสชาติมาตรฐานอาหารไทยที่มีอัตลักษณ์ และนำเสนอสินค้าอาหารแปรรูปของไทยให้เป็นที่รู้จักภายใต้นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกของภาครัฐ  สถาบันอาหารและคณะทำงาน โดยการนำของนางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม จึงได้ตอบรับเข้าร่วมงาน Thai Festival Tokyo 2016 หรือ เทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17 ซึ่งเป็นงานประชาสัมพันธ์อาหารไทย ตลอดจนสินค้า บริการ และวัฒนธรรมของไทย ที่จัดขึ้น ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ ในวันที่ 14-15 พฤษภ