“ยาฮู” รับถูกแฮกข้อมูลลูกค้ากว่า 500 ล้านราย แนะเปลี่ยนพาสเวิร์ดอีเมล์ด่วน

25

อินดีเพนเดนท์ – Yahoo บริษัทเทคโนโลยีผู้ให้บริการอีเมล์ ยืนยันว่าระบบของบริษัทถูกแฮกข้อมูลลูกค้าอย่างน้อย 500 ล้านราย

ทางบริษัทพบข้อมูลที่ทำให้เชื่อว่า อาจเป็นการกระทำโดยบุคคลที่มี “รัฐ” ซึ่งไม่ใช่สหรัฐฯ หนุนหลัง

โดยข้อมูลที่แฮกเกอร์จารกรรมไปนั้น ประกอบด้วย ชื่อผู้ใช้ ชื่ออีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ และวันเดือนปีเกิดของผู้ใช้ และรหัสผ่าน

yahoo กล่าวว่าการโจรกรรมเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2014

Yahoo แนะนำให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่าน (password) ใหม่ หากว่ายังไม่ได้ทำเช่นนั้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 หรือสองปีที่แล้ว