เรือ “เออร์ตุกรุล” : การติดต่อครั้งแรกระหว่างญี่ปุ่นกับโลกอิสลาม

276

เรือ “เออร์ตุกรุล” (Ertuğrul) เป็นเรืออิสลามลำแรกที่บรรทุกมุสลิมไปยังประเทศญี่ปุ่นในปี 1890 และเท่าที่เคยรู้กัน นี่คือการติดต่ออย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างโลกอิสลาม ตัวแทนจากจักรวรรดิออตโตมันกับประเทศญี่ปุ่น

ในฐานะที่จักรวรรดิออตโตมันและญี่ปุ่นเป็นเพียงสองประเทศเอกราชในเอเชีย พวกเขาตัดสินใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ฉันท์มิตร ดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มการเยือนแลกเปลี่ยนกัน สุลต่านอับดุลฮามิด ที่สอง ได้ส่งเรือ “เออร์ตุกรุล” ไปยังประเทศญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม ปี 1889 และเรือเดินทางถึงท่าเรือโยโกฮามา ในเดือนมิถุนายน ปี 1890

ภารกิจได้สำเร็จลุล่วง ผู้บัญชาการเรือแห่งออตโตมันได้พบกับจักรพรรดิเมจิ มอบของขวัญและเหรียญอิสริยาภรณ์แห่งจักรวรรดิออตโตมันให้กับพระองค์

3 เดือนจากนั้น เรือ “เออร์ตุกรุล” ออกเดินทางจากโยโกฮามาเพื่อกลับออตโตมัน แต่ต้องเผชิญกับพายุไต้ฝุ่น เรืออับปางเพราะชนหินบริเวณเกาะคิอิ โอชิมะ ในจังหวัดวะกะยะมะ ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 550 คน

ชาวเกาะคิอิ โอชิมะ ได้เสี่ยงอันตรายฝ่าพายุไต้ฝุ่นออกไปช่วยเหลือผู้โดยสารของเรือได้ 69 คน เรื่องราวเกี่ยวกับความกล้าหาญของพวกเขาได้ไปถึงจักรวรรดิออตโตอย่างรวดเร็ว นำมาสู่การชื่นชมและทัศนคติที่ดีต่อญี่ปุ่นและเป็นเหตุผลในการสถาปนาความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและจักรวรรดิออตโตมันแห่งอิสลาม

เรือ “เออร์ตุกรุล” ถูกบัญชาให้สร้างในปี 1854 โดยสุลต่านอับดุลอาซิซ และได้รับการเปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 1863 ในสมัยการปกครองของพระองค์ ชื่อเรือมาจากชื่อ เออร์ตุกรุล กาซี (Ertuğrul Gazi ช่วงปี 1198-1281) บิดาของอุสมาน ที่ 1 ผู้ก่อตั้งจักรวรรดิออตโตมัน

เรือมี 3 เสากระโดงที่ทำจากไม้ เรือยาว 79 เมตร กว้าง 15.5 เมตร เคยแล่นไปยังประเทศอังกฤษในปี 1864 ที่ซึ่งเรือได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ไอน้ำและเครื่องกลไกรวมถึงระบบไฟส่องสว่าง

เรือ “เออร์ตุกรุล” (Ertuğrul) ทอดสมอในอิสตันบูลประเทศตุรกี
ผู้บัญชาการเรือ อาลี อุสมาน ปาชา (Admiral Ali Osman Pasha) และลูกเรือ “เออร์ตุกรุล” (ไม่ทราบวันและสถานที่)
หินที่เป็นสาเหตุทำให้เรือ “เออร์ตุกรุล” อับปาง
อนุสรณ์สถานตุรกีโคชิโมะโตะ และพิพิธภัณฑ์
อนุสาวรีย์ “เออร์ตุกรุล” ในจังหวัดวะกะยะมะ
โมเดลเรือ “เออร์ตุกรุล” ในอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์ตุรกิชโคชิโมะโตะ
อนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์ตุรกิชโคชิโมะโตะ
เรือลาดตระเวนญี่ปุ่นโคโงะ (Kongō) ทอดสมออยู่ในอิสตันบูล ประเทศตุรกี ในปี 1891
ผู้นำเรือ “เออร์ตุกรุล” จากซ้าย อาลี อุสมาน ปาชา, ผู้ช่วยของเขา อาลี เบก, กับเจ้าชายญี่ปุ่น, ปี 1891

Source : http://www.islaminjapanmedia.org