ห้องละหมาด ที่ “พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโตโยต้า” เมืองนาโกย่า

“นาโกย่า” เป็นบ้านเกิดของ โอดะ โนบุนางะ, โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ, โทกูงาวะ อิเอยาซุ สามขุนนางที่มีชื่อเสียงโดดเด่นของญี่ปุ่น เป็นเมืองในจังหวัดไอจิที่อุดมไปด้วยอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์

นอกจากเมืองโตโยต้าที่ตั้งอยู่ห่างออกไประยะขับรถหนึ่งชั่วโมงแล้ว ก็มีพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มโตโยต้าชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโตโยต้า” (Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนาโกย่า

พิพิธภัณฑ์นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ “เครื่องจักรสิ่งทอ” และ “ยานยนต์” ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารที่แยกต่างหาก และกลายเป็นสถานที่ยอดนิยมในการไปเยือนนาโกย่า

โดยในพิพิธภัณฑ์ยอดนิยมแห่งนี้มี “ห้องละหมาด” ไว้บริการผู้มาเยือน มุสลิมจึงไม่ต้องกังวลเมื่อถึงเวลาละหมาดในขณะที่กำลังเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

ห้องละหมาดตั้งอยู่ใกล้ประตูตรวจตั๋วซึ่งค่อนข้างหาได้ง่าย ทั้งสะอาดเรียบร้อยดูใหม่ และมีสถานที่ละหมาดแยกต่างหากชายและหญิง!

สิ่งอำนวยความสะดวกถูกตระเตรียมไว้พร้อม ทั้งที่อาบน้ำละหมาด, เสื่อละหมาด รวมทั้งเครื่องหมายกิบลัตที่ติดไว้ในห้อง

หากใครกำลังมีแผนไปเยือนนาโกย่า ก็อย่าลืมใส่ “พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโตโยต้า” ลงในกำหนดการด้วยล่ะ

About Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology

Address 1-35, Noritake Shinmachi 4-chome, Nishi-ku, Nagoya 451-0051

OPEN 9:30~17:00 (admission until 16:30)

TEL +81-52-551-6115

Website http://www.tcmit.org/english/

Japan Masjid Finder 

http://www.masjid-finder.jp/pray/287

 

Source https://www.halalmedia.jp