พท.โวยถูกแกล้ง อบจ.พะเยา ยกเลิกห้ามใช้สถานที่กะทันหัน

7

พท.โวยถูกกลั่นแกล้ง อบจ.พะเยา ยกเลิกห้ามใช้สถานที่สนามกีฬาปราศัยกะทันหัน ซัดทำร้ายความรู้สึกประชาชนทั้งประเทศ จี้แจงเหตุผล ด้าน อบจ.พะเยา อ้างไม่เหมาะสมใช้สถานที่ราชการจัดกิจกรรมทางการเมือง

วันที่ 10 ม.ค. เวลา 08.00 น. ที่สนามกีฬาองค์การบริหารจังหวัด (อบจ.) พะยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้มีประชาชนทยอยเดินทางมา เพื่อเข้ารับฟังการปราศรัยของทีมบริหารของพรรคเพื่อไทย (พท.) โดยระหว่างที่ประชาชนได้เดินทางเข้าไปในพื้นที่สนามฯ นางสาวอรูณี ชำนาญยา อดีต ส.ส.พะเยา เขต 1 พรรคเพื่อไทย กล่าวผ่านไมโครโฟนว่า ได้เกิดปัญหาไม่สามารถเข้าไปใช้สนามกีฬาที่จัดเตรียมเวทีปราศรัยได้ เพราะว่ามีการระงับการใช้สถานที่ราชการ คือ สนามกีฬาโดยกะทันหัน ทำให้ประชาชนประมาณ 800-1,000 คน ต้องรวมกันอยู่ภายนอกสนามกีฬาฯ และอยู่ด้านข้างอัฒจันทร์ด้านทิศตะวันตกฟังการปราศรัยของทีม พท.แทน

จากนั้นเวลาประมาณ 09.00 น. ทีมบริหารของพรรคเพื่อไทย เริ่มเข้าไปในพื้นที่สนามกีฬาฯ แต่ไม่สามารถเข้าไปภายในสนามกีฬาได้ ทำให้นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษก พท. ต้องปราศรัยบนหลังรถกระบะแทน ทั้งนี้ บรรยากาศโดยรอบสนามกีฬาอบจ.พะเยา เจ้าหน้าที่ได้นำป้ายห้ามเข้าและขึงเชือกโดยรอบพื้นที่

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทยในฐานะอดีตส.ส.พะเยา กล่าวว่า ตั้งแต่เป็นผู้แทนราษฎร ไม่เคยพบเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ ซึ่งถือเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง เป็นการทำร้ายความรู้สึกของประชาชน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ ไม่ใช่เฉพาะผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเท่านั้น แต่เป็นการทำร้ายความรู้สึกของคนทั้งประเทศ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองหรือไม่ จึงอยากสื่อสาร ไปถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า พรรคเพื่อไทย และประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างไร รวมทั้งอยากสื่อสารไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และต้องการคำตอบจากนายกอบจ.พะเยา ว่าเหตุใดจึงไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่

ทั้งนี้ นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายกอบจ.พะเยา รักษาราชการแทนนายกอบจ.พะเยา ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงนายไพโรจน์ ตันบรรจง ว่าที่ผู้สมัครส.ส.พะเยา พรรคเพื่อไทย เรื่องขอยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สถานที่ โดยอ้างว่า ตามที่อบจ.พะเยาได้รับหนังสือขออนุญาต ใช้สนามกีฬาอบจ.พะเยา อำเภอดอกคำใต้ วันที่ 10 มกราคม 2562 เพื่อใช้ปราศรัยของพรรคเพื่อไทย และ อบจ.พะเยาได้อนุญาตให้พรรคเพื่อไทยใช้สถานที่ดังกล่าวนั้น นายกอบจ.พะเยาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การใช้สถานที่ราชการเพื่อจัดกิจกรรมทางการเมือง อาจมีการได้เปรียบเสียเปรียบในทางการเมืองระหว่างพรรคการเมืองประกอบกับเป็นการไม่เหมาะสมที่จะใช้สถานที่ราชการเพื่อจัดกิจกรรมทางการเมือง ดังนั้น อบจ.พะเยา จึงขอยกเลิกหนังสือขออนุญาตให้ใช้สนามกีฬาอบจ.พะเยา

สำหรับหนังสือแจ้งขอยกเลิกการใช้สถานที่ บริเวณสนามกีฬาอบจ.พะเยา นายไพโรจน์ ในฐานะผู้ขอใช้สถานที่ เพิ่งได้รับหนังสือตอบกลับว่าไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่