ดย. เปิดโครงการ “ถนนเด็กเดิน เพลินถิ่นวัฒนธรรม ร้องเล่น เต้นรำ ริมเลสาบสงขลา” จ.สงขลา

7

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ หลาดสองเล โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์ “ถนนเด็กเดิน เพลินถิ่นวัฒนธรรม ร้องเล่น เต้นรำ ริมเลสาบสงขลา” จังหวัดสงขลา โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ตลอดจนภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และหน่วยงานในการส่งเสริมและการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การยุติความรุนแรงในครอบครัว การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การผลิตสื่อสร้างสรรค์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และชุดการแสดงมโนราห์ ศาสตร์ศิลป์โนราห์บูชาครู โดย โรงเรียนแจ้งวิทยา, การแสดง ลิเกฮูลู โดยสภาเด็กและและเยาวชน อำเภอจะนะ, การแสดงหนังตะลุงคน โดยสภาเด็กและเยาวชน ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ, การแสดงเสน่ห์สงขลา โดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจวิทยา, และการแสดงดนตรีโฟล์คซอง โดยสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา เป็นต้น