“อารีเพ็ญ” สวน “ผบ.ทบ.” พาดพิง “กลุ่มวาดะห์” ปลุกระดมแยกดินแดน – เกาะแข้ง “นายทหารใหญ่เพื่อนพ่อ”

247
นายอารีเพ็ญ อุตสินธุ์

วันนี้ (พฤหัส 17 ต.ค.) นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัว กรณี ผู้บัญชาการทหารบก บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ แผ่นดินของเราในมุมองด้านความมั่นคง โดยระบุว่า :

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ แผ่นดินของเราในมุมองด้านความมั่นคง “ ตลอดระเวลาการบรรยายบางตอนได้พาดพิงกล่าวหา นักการเมืองบางคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า มีการปราศรัยปลุกระดมประชาชน เรื่องศาสนา และแบ่งแยกดินแดน และยังกล่าวหานักการเมืองเหล่านี้ เกาะแข้งเกาะขานายทหารใหญ่ ซึ่งเป็นเพื่อนพ่อของตน นักการเมืองนี้ได้เป็นใหญ่เป็นโตกันแล้ว

การกล่าวอ้างถึงนักการเมืองดังกล่าว แม้ไม่เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามใคร แต่สังคมทั่วไปรับรู้ว่าเป็นนักการเมืองกลุ่มใด ใหนๆก็ใหนๆแล้ว ผมขอฟังธงเสียเลย ก็นักการเมืองกลุ่มวะห์ดะห์ นั้นแหละ ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ผันตัวมาร่วมกันกับนักการเมืองอื่นๆมาจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคประชาชาติ มีท่านวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นหัวหน้าพรรค และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เป็นเลขาธิการพรรค และมีผมรวมอยู่ด้วย แม้ไม่ได้เป็น ส.ส. แต่มีตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรค และพรรคประชาชาติเป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีภารกิจปกป้องผลประโยชน์และช่วยเหลือประชาชนทุกชาติพันธุ์บนผืนแผ่นดินนี้

จำเป็นที่จะต้องชี้แจงตอบข้อกล่าวหาของ ผบ.ทบ.ให้เกิดความกระจ่างแจ้งแก่สาธารณชนทั้งหลายที่ติดตามข่าวนี้ด้วยความสนใจอย่างใจจดใจจ่อ

กลุ่มวะห์ดะห์ได้ก่อตั้งมาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2529 เป็นการรวบรวมนักการเมืองระดับปัญญาชนคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดและอุดมการณ์เดียวกันในยุคนั้น โดยมิได้แยกศาสนา มีนายเด่น โต๊ะมีนา เป็นหัวหน้ากลุ่มและเป็นแกนนำหลักในจังหวัดปัตตานี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นแกนนำหลักในจังหวัดยะลา และ นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ เป็นแกนนำหลักในจังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์ในการตั้งกลุ่มมีดังนี้

1. เพื่อความเป็นเอกภาพของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทย

2. เพื่อพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ของพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศไทย

3. เพื่อพัฒนาสังคมมุสลิมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา

4. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกทางการเมืองในแนวทางที่ถูกต้อง

5. เพื่อเผยแพร่ “ ระบอบอิสลาม “ ให้พี่น้องร่วมชาติ ได้เข้าใจอย่างถูกต้อง

6. เพื่อร่วมพัฒนาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข

* กลุ่มวะห์ดะห์ส่งผู้ลงสมัคร ส.ส.ในปี 2529 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ได้ ส.ส.
จังหวัดปัตตานี นายเด่น โต๊ะมีนา กับ นายปรีชา บุญมี(นับถือพุทธ)
จังหวัดนราธิวาส นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์กับ นายพิบูลย์ พงศ์ธเนศ(นับถือพุทธ)
จังหวัดยะลา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

* กลุ่มวะห์ดะห์ส่งผู้ลงสมัคร ส.ส. ในปี 2531 สังกัดพรรคประชาชนได้ ส.ส.
จังหวัดปัตตานี นายเด่น โต๊ะมีนา กับ นายปรีชา บุญมี(นับถือพุทธ)
จังหวัดนราธิวาส นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์
จังหวัดยะลา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
จังหวัดกระบี่ นายสมบูรณ์ สิทธิมนต์

* กลุ่มวะห์ดะห์ส่งผู้ลงสมัคร ส.ส. ในปี 2535/1 สังกัดพรรคความหวังใหม่ได้ ส.ส.
จังหวัดปัตตานี นายเด่น โต๊ะมีนา กับ นายมุข สุไลมาน
จังหวัดนราธิวาส นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ นายปริญญา เจตาภิวัฒน์ และ นายนัจมุดดิน อูมา
จังหวัดยะลา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กับ นายไพศาล ยิ่งสมาน

* กลุ่มวะห์ดะห์ส่งผู้สมัคร ส.ส. ในปี 2535/2 สังกัดพรรคความหวังใหม่ได้ ส.ส.
จังหวัดปัตตานี นายเด่น โต๊ะมีนา กับ นายมุข สุไลมาน
จังหวัดนราธิวาส นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์
จังหวัดยะลา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กับ นายไพศาล ยิ่งสมาน

* กลุ่มวะห์ดะห์ส่งผู้ลงสมัคร ส.ส. ในปี 2538 สังกัดพรรคความหวังใหม่ได้ ส.ส.
จังหวัดปัตตานี นายมุข สุไลมาน กับ นายสุดิน ภูยุทธานนท์
จังหวัดนราธิวาส นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์
จังหวัดยะลา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กับ นายบูราฮานูดิน อุเซ็ง

* กลุ่มวะห์ดะห์ส่งผู้ลงสมัคร ส.ส. ในปี 2539 สังกัดพรรคความหวังใหม่ได้ ส.ส.
จังหวัดปัตตานี นายเด่น โต๊ะมีนา กับ นายมุข สุไลมาน
จังหวัดนราธิวาส นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์
จังหวัดยะลา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กับ นายไพศาล