นานมีบุ๊คส์ พิมพ์หนังสือการ์ตูน “รอบรู้ในศาสนาอิสลาม” ช่วยสร้างความเข้าใจอิสลามมากยิ่งขึ้น

นานมีบุ๊คส์ พิมพ์หนังสือ “รอบรู้ในศาสนาอิสลาม” ซึ่งเป็นการ์ตูนความรู้ที่จะช่วยให้เข้าใจ เข้าถึง แก่นแท้ของศาสนาอิสลามมากยิ่งขึ้น

“รอบรู้ในศาสนาอิสลาม” มีต้นฉบับจากประเทศเกาหลี เขียนโดย Hui Su Lee แปลโดย สาริณี โพธิ์เงิน โดยทางสำนักพิมพ์ได้ส่งให้สำนักจุฬาราชมนตรี เป็นผู้ตรวจทานเนื้อหาก่อนจัดพิมพ์

ปกหนังสือการ์ตูน "รอบรู้ในศาสนาอิสลาม”
ปกหนังสือการ์ตูน “รอบรู้ในศาสนาอิสลาม”

พลอยไพลิน คงประเสริฐ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวกับเดอะพับลิกโพสต์ว่า “ทางสำนักพิมพ์ได้เลือกต้นฉบับมาแปลและจัดพิมพ์ โดยเห็นว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นสื่อที่ช่วยเสริมสร้างเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามให้กับให้บุคคลทั่วไป เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยความเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้น”

“หนังสือเล่มนี้อ่านได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ท้ายหน้าแต่ละหน้าเป็นเกร็ดความรู้ที่จะทำให้พุทธศาสนิกชนหรือผู้นับถือศาสนาอื่นได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม รวมทั้งไขข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ” ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นานมีบุ๊คส์ กล่าว

เนื้อหาในหนังสือว่าด้วยศาสนาอิสลามที่มีผู้นับถือมากถึง 1,600 ล้านคน ถือเป็นร้อยละ 25 ของประชากรโลก  ยิ่งในอาเซียนมีประเทศที่มีประชากรเป็นชาวมุสลิมจำนวนมาก เช่น อินโดนีเซีย บรูไน และมาเลเซีย เป็นต้น  เด็กๆ จึงควรเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจของศาสนาอิสลาม เช่น ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม และสถานที่สำคัญที่งดงาม รวมถึงความศรัทธาในศาสนาของชาวมุสลิมที่ควรเรียนรู้เรื่องเพื่อให้เข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น

isalam_ex
หนังสือ “รอบรู้ในศาสนาอิสลาม” ขนาด 17×22.5×1.0 ซม. จำนวน 192 หน้า จัดจำหน่ายในราคา 245 บาท หาซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือทั่วไป

อนึ่ง ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 นี้ เวลา 13.30-15.00 น. นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และสำนักจุฬาราชมนตรี  จะจัดงานเปิดตัวหนังสือ ณ ลานกิจกรรมหน้าลิฟต์แก้ว ชั้น G จามจุรีสแควร์ ภายในงานจัตุรัสจามจุรี บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7