นักการศาสนา“ม.อัซฮัร” : ข้าพเจ้าไม่อาจตัดสินว่าดาอิช (ไอซิส) เป็นผู้ปฏิเสธ เพราะพวกเขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์

1322
ดร.อะหมัด ตอยยิบ

ดร.อะหมัด ตอยยิบ อาจารย์และนักการศาสนาระดับสูงม.อัซฮัร อียิปต์ ปฏิเสธจะตัดสินว่าดาอิช (ไอซิส) เป็นผู้ปฏิเสธ เพราะพวกเขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์ แต่ชี้เป็นผู้ชั่วช้าและผิดศีลธรรม

เว็บไซต์อาหรับ youm7 รายงานว่า อิมาม ดร.อะหมัด ตอยยิบ อาจารย์มหาวิทยาลัยอัซฮัร และนักการศาสนาระดับสูงของอียิปต์ ตอบคำถามนักศึกษามหาวิทยาลัยไคโรคนหนึ่งที่ถามว่า: ทำไมถึงตอนนี้อัซฮัร ถึงไม่ออกคำวินิจฉัยว่ากลุ่มดาอิช (ไอซิส) เป็นผู้หลุดพ้นจากศาสนา (ผู้ปฏิเสธ-การฟิร)?

โดยดร.อะหมัด ตอบว่า “กรณีนี้วางอยู่บนพื้นฐานของความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ , กล่าวสำหรับความศรัทธานั้น คือการศรัทธาในอัลเลาะห์ ศาสดา มะลาอีกะห์ (ทูตสวรรค์) และกอดอ-กอดัร (กฏกำหนดสภาวะของพระเจ้า) โดยศาสดาคือผู้วางกรอบความศรัทธาดังกล่าว ดังนั้นการจะออกจากความเป็นผู้ศรัทธาก็คือการปฏิเสธต่อข้อกำหนดเหล่านั้น”

นักการศาสนาจากอัลอัซฮัร กล่าวเพิ่มเติมว่า การปฏิเสธต่ออัลเลาะห์คือการที่บุคคลใดออกจากความศรัทธา, ที่สำคัญ อัลอัซฮัรจะไม่ตัดสินผู้ใดว่าเป็นผู้ปฏิเสธ ถึงแม้เขาจะประพฤติทุกความชั่วช้าที่อยู่บนโลกนี้ ดาอิช (ไอซิส) นั้นมีความศรัทธา แต่พวกเขาประพฤติทุกความชั่วช้า ดังนั้นเราวินิจฉัยพวกเขาว่าเป็นผู้ชั่วช้าและผิดศีลธรรม แต่ไม่ใช่สิทธิของเราที่จะไปตัดสินว่าเขาเป็นผู้ปฏิเสธ

“การประพฤติบาปใหญ่หลวง ไม่ได้ทำให้เขาออกจากความศรัทธา แต่เขาคือผู้ศรัทธาที่ฝ่าฝืน และหากผู้ประพฤติบาปใหญ่หลวงเสียชีวิต เขาก็เสียชีวิตในสภาพการกระทำผิดนั้น พวกเจ้าไม่สามารถที่จะตัดสินว่าเขาเป็นชาวนรก แต่ยกให้หน้าที่นั้นเป็นของอัลเลาะห์” ดร.อะหมัด กล่าว

นักการศาสนาอัซฮัรกล่าวเสริมว่า ที่กล่าวมาข้างต้นไม่ใช่เป็นการรับรองความบริสุทธิ์ในสิ่งที่ดาอิชกระทำ หรือปล่อยให้พวกเขากระทำสิ่งชั่วช้า โดยกล่าวว่า “ไม่ใช่หลักการที่ข้าพเจ้าจะกล่าวว่า พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธ มิฉะนั้น (หากกล่าวเช่นนั้น) ข้าพเจ้าก็คงเป็นเหมือนพวกดาอิชซึ่งพวกเขาเชื่อว่าผู้ใดทำบาปใหญ่คือผู้ปฏิเสธ และประชาชาติที่ไม่ใช้กฎหมายจากพระเจ้าคือผู้ปฏิเสธ ดังนั้นหากข้าพเจ้าตัดสินว่าพวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธ (กาฟิร) ข้าพเจ้าก็จะเป็นดั่งเช่นพวกเขา”