อึ้งสังคมไทย! สถิติข่มขืนพุ่ง21% สาเหตุจากปัญหาครอบครัว

62

มูลนิธิปวีณาฯ เปิดเผยสถิติที่น่าตกใจ พบปัญหาข่มขืนเพิ่มขึ้น 21% สาเหตุมาจากปัญหาครอบครัว

นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี แถลงสรุปสถิติรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 2561–10 ธ.ค. 61 ว่า ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ 7,745 เรื่อง จำแนกเป็น 1.ข่มขืน/อนาจาร 768ราย, ล่อลวง/ค้าประเวณี/ค้ามนุษย์ 102 ราย, ทารุณกรรม/ทำร้ายร่างกาย/กักขัง 958 ราย, คนหาย 245 ราย, เร่ร่อนจรจัด/พลัดหลง 53 ราย, แรงงานไม่เป็นธรรม 53 ราย, ปัญหาครอบครัว 2650 ราย, ขอความเป็นธรรม 429 ราย, แชท/อินเตอร์เน็ต 260 ราย, ขอความอนุเคราะห์ 1,078 ราย ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและบริการทางสาธารณสุข 118 ราย ปัญหาอื่น ๆ 1,031 ราย

ทั้งนี้ จากสถิติเปรียบเทียบพบว่า ปัญหาข่มขืน/อนาจาร ปี 61 มากกว่า ปี 60 ถึง 21%, ปัญหาค้ามนุษย์/ค้าประเวณี ปี 61 น้อยกว่า ปี 60 ถึง -19% ปัญหาทารุณกรรม/ทําร้าย ร่างกาย ปี 61 มากกว่า ปี 60 ถึง 13%, ปัญหาครอบครัว ปี 61 มากกว่า ปี 60 ถึง 32%

นางปวีณา หงสกุล กล่าวว่า ปัญหาข่มขืนกระทำชำเรา ตั้งแต่ 1 ม.ค.-10 ธ.ค.61 รวม 768 ราย มาร้องทุกข์มูลนิธิปวีณาฯ เฉลี่ยวันละ 2.23 ราย สถิติสูงสุดของผู้กระทำผิด คือ 1.ญาติ 109 ราย , 2.พ่อเลี้ยง 68 ราย, 3.พ่อ 33 ราย, 4. ครู 20 ราย, 5.นายจ้าง 8 ราย และ 6.อื่น ๆ 530 ราย อาทิ คนรู้จัก, รู้จักทางแชท-แอปพลิเคชั่น

โดยปัญหาที่น่าเป็นห่วงที่สุดขณะนี้ ซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยในปี 2561 คือปัญหาครอบครัว จำนวน 2,650 ราย เทียบกับปี 2560 จำนวน 2,010 ราย เท่ากับเพิ่มขึ้น 640 ราย หรือ 32 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งปัญหานี้เกี่ยวเนื่องกับความรุนแรงในครอบครัว ในกรณีคนในครอบครัวข่มขืนเด็ก โดยผู้กระทำเป็นพ่อ, พ่อเลี้ยง, ญาติ จำนวนมากถึง 200 ราย (คิดเป็น 26.04% จากเรื่องข่มขืนทั้งหมด 768 ราย) และการทำร้ายร่างกาย เช่น สามีทำร้ายภรรยา, พ่อทำร้ายลูก-หลาน, แม่ทำร้ายลูก-หลาน จำนวนมากถึง 422 ราย (คิดเป็น 44.05% จากเรื่องทารุณกรรมทั้งหมด 958 ราย) ส่วนใหญ่สาเหตุมาจากยาเสพติด ขอทุกคนอย่านิ่งเฉย จงช่วยกันแก้ปัญหา เสริมสร้างความรัก ความเข้าใจในครอบครัว ช่วยกันดูแลบุตรหลานให้ดี

ประธานมูลนิธิปวีณาฯ กล่าวต่อไปว่า ปัญหาที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง คือเรื่องเด็กถูกทำร้าย ไม่นานมานี้เด็กชาย 7 เดือน ถูกแม่แท้ๆ อายุ 17 ปี ทำงานนั่งดริ๊งก์ เมื่อกลับมาบ้านก็ทุบตีลูก และเรื่องเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศจากการที่พ่อแม่นำไปฝากเลี้ยง เพราะต้องดิ้นรนทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวกระทั่งเกิดปัญหาขึ้น จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่เป็นมาตรฐานและมีความปลอดภัยในชุมชนต่าง ๆ เพื่อดูแลเด็ก ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้

ทั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน ที่ได้ร่วมบูรณาการทํางานร่วมกันจนสามารถช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณพลเมืองดีที่ช่วยกันแจ้งเบาะแส ร่วมกันให้ข้อมูลช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ภาพ : มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี