ป.ป.ส. จับมือหน่วยงานภาคี ลุยปราบยาเสพติดครบพื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้แผนประชารัฐ “ยุทธการหน้าบ้านปลอดภัย” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 59

144
นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภาพ : วรพล แสงศรี / เดอะพับลิกโพสต์

ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวพักผ่อนจำนวนมาก อีกทั้งยังมีผู้ขับขี่ยานพาหนะที่อ่อนล้าจากการเดินทางเป็นเวลานาน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ในขณะเดียวกันกลุ่มมิจฉาชีพและกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมักฉวยโอกาสในช่วงเวลาดัง กล่าวก่ออาชญากรรมทุกประเภท รวมทั้งการลักลอบลำเลียงยาเสพติด จากพื้นที่ชายแดนเข้ามายังพื้นที่ตอนในมากกว่าช่วงเวลาปกติ เพราะยากต่อการตรวจตราและสอดส่องของเจ้าหน้าที่

นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นปราบปรามยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ภายใต้แผนประชารัฐ “ยุทธการหน้าบ้านปลอดภัย” โดยสั่งการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในความรับผิดชอบของสำนักงาน ปปส.ภาค 1-9 และ กทม. รวม 120 จุดทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายดำเนินการดังนี้

สำนักงาน ปปส. กทม. : ดำเนินการรวม 3 เป้าหมาย คือ (1) ชุมชนริมคลองลาดพร้าว 80 (2) ชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 (3)ชุมชนคอลงเตย 70 ไร่

สำนักงาน ปปส. ภาค 1 : ดำเนินการรวม 10 เป้าหมาย คือ (1) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 3 เป้าหมาย (2) อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2 เป้าหมาย (3) จ.อ่างทอง 3 เป้าหมาย (4) ชุมชนศรีรักษา 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ดำเนินการตามข้อร้องเรียน (5) เป้าหมายตามเครือข่ายรายสำคัญ 60 เครือข่าย จำนวน 1 เป้าหมาย

สำนักงาน ปปส. ภาค 2 : ดำเนินการใน 11 เป้าหมาย คือ (1) อ.บางคล้า และอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 4 เป้าหมาย (2) อ.เมือง จ.ชลบุรี 3 เป้าหมาย (3) อ.คลองใหญ่ อ.เขาสมิง และอ.เมือง จ.ตราด 4 เป้าหมาย

สำนักงาน ปปส. ภาค 3 : ดำเนินการใน 14 เป้าหมาย คือ (1) จ.อำนาจเจริญ 4 เป้าหมาย (2) จ.ศรีสะเกษ 10 เป้าหมาย

สำนักงาน ปปส. ภาค 4 : ดำเนินการใน 10 เป้าหมาย ใน อ.กระนวน และอ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

สำนักงาน ปปส. ภาค 5 : ดำเนินการใน 12 เป้าหมาย คือ (1) จ.เชียงราย 6 เป้าหมาย (2) จ.เชียงใหม่ 3 เป้าหมาย (3) จ.พะเยา 3 เป้าหมาย

สำนักงาน ปปส. ภาค 6 : ดำเนินการใน 30 เป้าหมาย ณ บ้านห้วยนกแล ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

สำนักงาน ปปส. ภาค 7 : ดำเนินการใน 10 เป้าหมาย ใน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

สำนักงาน ปปส. ภาค 8 : ดำเนินการใน 5 เป้าหมาย คือ (1) อ.คีรีรัฐ จ.สุราษฎร์ธานี 4 เป้าหมาย (2) เป้าหมายตามเครือข่ายรายสำคัญ 60 เครือข่าย จำนวน 1 เป้าหมาย

สำนักงาน ปปส. ภาค 9 : ดำเนินการใน 15 เป้าหมาย คือ (1) อ.ระแงะ อ.สุไหงโกลก อ.ยี่งอ และ อ.เมือง จ.นราธิวาส 10 เป้าหมาย (2) เป้าหมายตามเครือข่ายรายสำคัญ 60 เครือข่าย จำนวน 5 เป้าหมาย”

นอกจากมาตรการปิดล้อมตรวจค้นปราบปรามยาเสพติดแล้ว สำนักงาน ป.ป.ส. ยังได้กำหนดให้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีในมาตรการสำคัญอีก 3 มาตรการ ดังนี้

มาตรการที่ 1 การประชาสัมพันธ์เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด โดยทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติด ด้วยการแจกสื่อรณรงค์ เช่น การแจกพัด แผ่นพับ และสติ๊กเกอร์ เพื่อให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดทางสายด่วน ป.ป.ส. 1386 นอกจากนั้นยังแจ้งเตือนไปยังประชาชนมิให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการขนยาเสพติด ที่มักฉวยโอกาสในช่วงเทศกาลฯ ในการลักลอบขนยาเสพติด และใช้วิธีการฝากของไว้กับผู้ร่วมเดินทาง เพื่อหลบเลี่ยงการถูกจับกุม

มาตรการที่ 2 การป้องกันและป้องปรามยาเสพติดในสถานีขนส่ง โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และขนส่ง ตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถทุกคนก่อนออกเดินทาง การตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถแท็กซี่ สุ่มตรวจสัมภาระของผู้โดยสาร และแจกน้ำดื่มพร้อมพัดคลายร้อนให้พนักงานขับรถและผู้โดยสารเพื่อเพิ่มความ สดชื่น ทั้งยังลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง ที่สถานีขนส่งประจำจังหวัด

มาตรการที่ 3 การส่งเสริมบทบาทของหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยสำนักงาน ปปส.กทม. และปปส.ภาค 1-9 จัดชุดปฏิบัติการร่วมแบบเคลื่อนที่เร็ว ประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ชุดเฝ้าระวังหมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของประชาชนตามที่ได้รับแจ้ง ตลอดทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ร่วมกับการจัดกิจกรรมสงกรานต์ตามประเพณีของแต่ละท้องถิ่น

นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวย้ำว่า “ปฏิบัติการตามยุทธการหน้าบ้านปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ในทุกมาตรการเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน และจะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 18 เมษายน โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ทหาร ตำรวจ ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ตามสถานีรถโดยสารต่างๆ ทั่วประเทศ และนอกจากสำนักงาน ป.ป.ส. จะดำเนินการใน 3 มาตรการดังกล่าวแล้ว ยังมีความห่วงใยในสวัสดิภาพการเดินทางของประชาชน เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติดจึงขอแจ้งเตือนผู้ที่เดิน ทาง ดังนี้

เมื่อเดินทาง อย่ารับฝากของจากคนแปลกหน้า เพราะท่านอาจกลายเป็นผู้ต้องหาขนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัว

ระวังกระเป๋าและสัมภาระ ไม่ให้คลาดสายตา เพราะอาจมีผู้ไม่หวังดีซุกซ่อนยาเสพติดในกระเป๋าหรือสัมภาระของท่าน

หากท่านขับรถ ควรพักผ่อนให้เต็มที่ จะได้ไม่ต้องใช้ยาเสพติดหรือสารกระตุ้น ซึ่งเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ
ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน เล่นสงกรานต์ตามประเพณีและวัฒนธรรมไทยอย่างปลอดภัย และร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. หมายเลขโทรศัพท์ 1386”