เปิดม่านมุสลิมจีน

ชาวหุยรุ่นใหม่ กับการฟื้นฟูความเป็นอิสลาม

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหน หลังจากถอดรองเท้าแล้ว ทุกคนต้องซุยูด ต่อหน้าอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดความเสมอภาค......   วัฒนธรรมจีนมีลักษณะที่ขึ้นลง ตามการส่งเสริมและให้ความสำคัญจากทางการเป็นหลัก ในช่วงต้นของประวัติศาสตร์จีน สามารถกล่าวได้ว่าราชวงค์ถังเป็นราชวงค์ที่มีความเฟื่องฟูทางด้านวัฒนธรรม มากที่สุด หลังจากที่สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ดูเหมือนว่าการส่งเสริมวัฒนธรรมต่างๆ ของจีนจะคงที่ แต่เหตุการณ์กลับตรงกันข้ามเมื่อเกิดเหตุการณ์ปฎิวัติวัฒนธรรมขึ้นในปีค.ศ. 1966-1976 เหตุการณ์ปฎิวัติวัฒนธรรมเป็นเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งการทำลายความเชื่อ ประเพณีและจารีตที่สั่งสอมมาตั้งแต่บรรพกาล อย่างที่อาจารย์วรศักดิ์ มหัทธโนบลผู้เชี่ยวชาญทางด้านได้กล่าวว่า “ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม จารีตแต่โบราณถูกทำลายจนแทบไม่เหลือ การทำลายดังกล่าว เป็นการทำลายไปถึงขั้นของจิตวิญญาณ ทำหลายหลักความสัมพันธ์ 5...

ธุรกิจอาหารฮาลาล เฟื่องฟูทั่วจีน

ผู้จัดการบริษัท(คนที่ 2 จากขวา) ออกสำรวจตลาดโลก   ชาวหุยในประเทศจีนมีการรวมตัวเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่  และมีการกระจายอยู่ตามทั่วทุกมุมของจีน ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชาวหุยในจีนจึงอยู่ในรูปแบบของ “กระจายทั่วจีน อยู่กันเป็นชุมชน”  เมื่อนโยบายการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของจีนกระจายไปทั่วประเทศของจีน ทำให้ชาวหุยทั่วประเทศของจีน มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจตามเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเต็มที่ รูปแบบทางด้านธุรกิจที่ชาวหุยได้เปรียบกว่ากลุ่มชนชาติอื่นๆ ในจีน คือธุรกิจอาหารฮาลาล การพัฒนาธุรกิจทางด้านอาหารฮาลาลจึงกระจายทั่วประเทศจีนอย่างรวดเร็ว  รวมทั้งมณฑลเหอเป่ยที่ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศจีน มณฑลเหอเป่ยเป็นมณฑลที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจีน มีเขตติดต่อกับกรุงปักกิ่งและเมืองเทียนสิน เป็นมณฑลที่ติดกับชายฝั่งทะเลป๋อห่ายของจีน มณฑลเหอเป่ยมีเนื้อที่ประมาณ 188,000 ตารางกิโลเมตร เมืองสือเจียจวงเป็นมหานครของมณฑลดังกล่าว ยังมีมหานครที่เทียบเท่าอีก 11...

จากอดีตสู่ปัจจุบันของ“ชาวหุย” เมืองต้าหลี่ มณฑลยูนนาน

การรวมกลุ่มของชาวหุย การเติบโตของศาสนาอิสลามในผืนแผ่นดินจีนมีความแตกต่างตามลักษณะทางด้าน ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และความสัมพันธ์ทางด้านชนชาติของเมืองต่างๆเป็นต้น  ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดความหลากหลายและความแตกต่างของชาวหุยในแต่ละเมือง ของประเทศจีน มณฑล ยูนนานเป็นมณฑลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เป็นมณฑลที่มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 8ของประเทศจีน มีพื้นที่ทั้งหมด 390,000 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมณฑลยูนนานมีประชากรทั้งหมด 45,966,239 คน  มณฑลดังกล่าวมีกลุ่มชนชาติอาศัยอยู่รวมกันมากถึง 25 ชนกลุ่ม  แต่ละชนกลุ่มมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อต่างๆ มากมาย  ชาวหุยเป็นกลุ่มชนชาติหนึ่งของมณฑลยูนนาน ลักษณะการอาศัยอยู่ของชาวหุย จะอยู่รวมกันกลุ่ม...

แหล่งเรียนรู้อิสลามในจีน : เมืองฉวนโจว

อย่างที่ทราบกันว่าศาสนาอิสลามเข้าสู่จีนด้วย 2 เส้นทางคือ เส้นทางสายไหมที่เข้าสู่ทางทิศตะวันตกของจีน และเส้นทางสายไหมทางทะเล โดยผ่านทางฝั่งตะวันออกของจีน คือบริเวณเมืองฉวนโจว   เมืองกวางเจาเป็นต้น โดยเฉพาะท่าเรือทางเมืองฉวนโจวของมณฑลฮกเกี้ยน ซึ่งมีความสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยราชวงค์ถัง สิ่งที่เป็นประจักษ์พยานที่หลงเหลือไว้ทุกวันนี้ คือกุโบร์ของซอฮาบะฮ์ ที่ยังคงอยู่ให้เห็นถึงทุกวันนี้ เมือง ฉวนโจวเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของจีน เพราะเป็นเมืองที่ติดกับทะเล จึงเป็นท่าเรือที่สำคัญแห่งหนึ่งในจีน  ในอดีตนั้นมีการค้าที่คับคั่ง เวลาเข้าสู่จีนพ่อค้าอาหรับนำสินค้าประเภทเครื่องเทศ พืชพันธุ์ต่างๆ ของตะวันออกกลางมาจำหน่ายที่จีน รวมทั้งมีการนำช่างฝีมือต่างๆ เข้าไปในผืนแผ่นดินจีนด้วย  ส่วนขากลับประเทศอาหรับ พ่อค้าชาวอาหรับก็นำสินค้าประเภทชา...

บทบาทของ “สตรีชาวหุย”

มัสยิดสไตล์จีนที่อำเภอถงซิน มณฑลหนิงเซี่ย   ศาสนา อิสลามให้ความสำคัญของบุรุษและสตรีเท่ากัน  มีความแตกต่างเล็กน้อยตามหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ ภายใต้สรีระที่มีความแตกต่างกัน ภายใต้การผสมผสานกันของวัฒนธรรมอิสลามกับวัฒนธรรมจีนในอดีตนั้นทำให้บทบาท ของผู้หญิงในแวดวงสังคมมีไม่มาก เพราะสตรีอิสลามมีบทบาทหน้าที่หลังม่านเป็นหลักและวัฒนธรรมจีนในอดีตนั้น เป็นวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับสังคมผู้ชายมากกว่าสังคมผู้หญิง หลัง จากที่ราชวงค์ชิงซึ่งเป็นราชวงค์สุดท้ายของจีนล่มสลายในปีค.ศ.1911 สังคมจีนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โจทย์ทางด้านการปกครองประเทศเป็นโจทย์อันใหญ่หลวงสำหรับแผ่นดินจีนในช่วง เวลาดังกล่าว นอกจากปัญหาทางทางด้านการปกครองแล้ว จีนต้องเผชิญกับการรุกรานของชาวญี่ปุ่นก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 การรุกรานของญี่ปุ่นภายใต้ปัญหาทางด้านการปกครองของทางรัฐไม่นิ่ง จึงทำให้ประชาชนทั่วประเทศจีนต้องทำหน้าที่ลุกฮือขึ้นมาเพื่อต่อต้านการ รุกรานของทหารญี่ปุ่น การ รุกรานของทหารญี่ปุ่น ไม่เพียงแต่ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมเท่านั้น แม้แต่กลุ่มชนชาติต่างๆ ในจีน...

เครื่องปั้นดินเผา เชื่อมมิตรภาพ อาหรับ-จีน

เครื่องปั้นดินเผาลายคราม   สังคม จีนเป็นสังคมเกษตร ความภาคภูมิใจของสังคมเกษตรจึงเป็นที่มาของชื่อประเทศ“อาณาจักรกลาง” อย่างน้อยความภูมิใจดังกล่าวก็ได้แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของจีน แม่น้ำฮวงโหและแม่น้ำแยงซีเกียงถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของอารยธรรมจีน โบราณวัตถุที่เป็นหลักฐานในลุ่มแม่น้ำดังกล่าว คือเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะที่สำคัญหลายประการ ตั้งแต่ขนาด ภาพวาดและลวดลายต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ภายใต้วัฒนธรรมที่ชื่อว่า วัฒนธรรมหยางเซา และวัฒนธรรมหลงซาน ใน อดีตนั้นภาชนะเครื่องปั้นดินเผาเป็นภาชนะที่มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของชาว จีนค่อนข้างมาก ชาวจีนมีเครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง หลังจากวัฒนธรรมอิสลามเข้าสู่จีนแล้ว เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เครื่องปั้นดินเผาของชาวจีนมีความหลากหลายกว่าเดิม หลัง จากอารธรรมของอิสลามตั้งรากฐานอยู่บนผืนแผ่นดินมังกรแล้ว ความต้องการทางด้านการแลกเปลี่ยนทางด้านการค้ามีความหลากหลายมากขึ้น ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเครื่องปั้นดินเผาของเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น ได้กลายเป็นศูนย์กลางของเครื่องปั้นดินเผาทีมีความสำคัญของโลก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าความประณีตและความงามที่เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญ เครื่องปั้นดินเผาในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่เป็นรอยต่อของ...

ชาวหุยกับการพัฒนาชาติจีน (ตอนที่ 2 จบ)

ผู้นำของตุรกีและจีน   ฉบับที่ผ่านมาผู้เขียนได้นำเสนอการพัฒนาชาติจีนในระดับปัจเจกบุคคล --- ชาวหุยที่มีความมุ่งมั่นในหน้าที่การงาน จนสามารถไต่เต้าไปเป็นผู้นำทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ฉบับ นี้ผู้เขียนขอแนะนำการพัฒนาชาติจีนโดยชาวหุยในระดับประเทศ พื้นฐานการสร้างความร่วมมือนั้นมาจากการสนับสนุนองทางรัฐบาล เมื่อรัฐบาลจีนมีการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต กับกลุ่มประเทศทางตะวันออกกลางมากขึ้น เป็นเพราะว่าการนับถือศาสนาอิสลาม จึงทำให้วัฒนธรรมของชาวหุยมีความใกล้ชิดในการปฎิสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศที่ นับถือศาสนาอิสลามมากกว่า เมื่อรัฐบาลจีนเริ่มต้นจากการผลักดันความ ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับรัฐบาลประเทศตุรกี มีการลงนามการค้าทวิโดยผู้นำทั้งสองประเทศ และผู้ทั้งสองประเทศมีการพบปะเยี่ยมเยือนกันตลอดเวลา จึงทำให้ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศดีพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลทั้งสองประเทศตระหนักถึงความสำคัญทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจมาก โดยมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างชัดเจน คือ ขยายขอบเขตทางด้านการค้าของทั้งสองประเทศ เพื่อกระชับความสมดุลทางด้านการค้าของทั้งสองประเทศ ให้เกิดความสมดุลมากขึ้น รัฐบาลฝ่ายจีนสนับสนุนให้นักธุรกิจจีนไปลงทุนที่ตุรกี ขณะเดียวกันก็เปิดรับการลงทุนของนักธุรกิจตุรกีในประเทศจีน  ขยายความร่วมมือทางด้านเทคนิคและการลงทุนทางด้านการเงิน รวมทั้งสร้างร่วมกันความเข้าใจและดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพากษ์ที่เกิดขึ้น...

ชาวหุยกับการพัฒนาชาติจีน (ตอนที่ 1)

นายซี่เหวินหวา(ชุดสูท) พาชาวต่างชาติศึกษาดูงาน  หลังจากการปฎิรูปการเปิดประเทศจีนภายใต้การนำของประธานธิบดีเติ้งเซี่ยวผิง ตั้งแต่ปีพ.ศ.2521 การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติจีนเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมเกือบทุกด้าน การการพัฒนาของจีนนั้นคอยสนองสภาวะทางสังคมจีนสังคมโลก การกระแสของภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นๆ ปี ทำให้คนทั้งโลกตระหนักถึงการพึ่งพาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ เช่นการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ การใช้พลังงานลม พลังน้ำ และการให้ความสำคัญในการพึ่งพาพลังงานธรรมชาติอย่าง”พลังงานสุริยะ” เป็นต้น การ พัฒนาความทันสมัยในเรื่องของพึ่งพาความร้อนจากแสงอาทิตย์”โซล่าเซลส์”   ของจีนนั้น สามารถสรุปจากคำพูดของนายซี่เหวินหวาหัวหน้าศูนย์วิจัยพลังงานธรรมชาติ แห่งมณฑลกานซูว่า” การใช้พลังงานทดแทนอย่างโซล่าเซลส์ของจีนในรอบ 30 ปีนั้น เริ่มต้นจากการช่วยเหลือของชาวต่างชาติหันไปสู่การออกไปช่วยเหลือชาวต่าง ชาติ” นาย ซี่เหวินฮวา เป็นชาวหุย...

อุปสรรค์โควตาฮัจญ์ของจีน

การทำฮัจญ์เป็นศาสนบัญญัติที่สำคัญของศาสนาอิสลาม มุสลิมที่ไม่ติดเงื่อนไขทางด้านทรัพย์สิน สุขภาพและการเดินทางจะต้องปฏิบัติ ประชาชาติมุสลิมนั้นอาศัยอยู่ทั่วโลก การเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครเมกกะหฺในเดือนซุลฮิจญะหฺ(เดือนที่ 12 ของปฎิทินอาหรับ ) ข้อกำหนดและระเบียบของแต่ละประเทศในการเดินทางไปประกอบศาสนพิธี มีความแตกต่างกัน แล้วปัจจุบันนี้การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ของชาวมุสลิมในจีนมีความ ก้าวหน้าอย่างไรแล้วยังรอความสมบูรณ์ปัญหาประเด็นใดบ้าง ก่อน สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นช่วงที่ชาวจีนได้เริ่มต้นเดินทางไปศึกษาศาสนาอิสลามในประเทศ ตะวันออกกลางเป็นจำนวนมากในยุคใกล้ ช่วงเวลาดังกล่าวจึงเกิดนักวิชาอิสลามในจีนเป็นจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะนักแปลภาษาอย่าง หม่าเจียน เฉินเค่อหลี่เป็นต้น รูปแบบการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในสมัยนี้เป็นชาวมุสลิมจีนต้องสรรหาวิธี การเดินทางในรูปแบบต่างๆ เช่นการเดินทางผ่านประเทศที่สาม เป็นต้น...

โครงการร่วมมือระหว่างรัฐบาลจีนและมาเลเซีย ตอนที่ 1

ภาพจำลองของที่ตั้งโครงการ ณ ท่าเรือกรัง ประเทศมาเลเซีย ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประเทศที่มีเนื้อที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่อยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายูและคาบสมุทรอินโดจีน และมาเลเซียตะวันออกที่มีพรมแดนติดกับอินโดนีเซีย กลุ่มชนชาติต่างๆ ในประเทศมาเลเซียนั้นมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม นอกจากชาวพื้นเมืองแล้วยังมีกลุ่มชนชาติต่างๆ ที่อพยพมาจากประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซียและส่วนอื่นๆ ของโลก ปัจจุบับมาเลเซียมีประชากรทั้งหมด 26,130,000 คน ที่นับถือศาสนาอิสลามมีจำนวน 55 % ศาสนาพุทธ...

เรื่องล่าสุด

เรื่องยอดนิยม